Важлива інформація!

Важлива інформація! 3 жовтня 2019

Геофізична сервісна компанія "Вікоіл ЛТД", основним видом діяльності якої є проведення сейсморозвідувальних робіт 2D-3D, з метою вивчення геологічної будови верхньої частини земної кори, для виявлення нових і деталізації вже існуючих родовищ нафти й газу, а також для підвищення ефективності їх експлуатації, в рамках виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 №3268-VI, повідомляє Вас про проведення зазначених робіт на підставі укладеного з ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» договору, з метою збору геофізичної інформації з розвідки родовищ корисних копалин (покладів нафти і газу), належних на праві власності державі.

Відповідно до статті 37 Кодексу України «Про надра» на місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади покладено обов'язок сприяти на місцях в проведенні робіт по геологічному вивченню надр, що виконуються згідно з державними програмами. Термін проведення робіт жовтень 2019 року ( в залежності від погодних умов).

Коротка довідка:

Робота будуть виконуватися з використанням вібраційних установок збудження сейсмічних сигналів (УЗСС).

При виконанні робіт на площі досліджень працівниками компанії буде встановлене різноманітне сейсмічне устаткування - сейсмоприймачі, сейсмічні модулі та кабель, для поєднання обладнання в єдину систему, для запису сейсмічних сигналів.

Методологія та технологія проведення робіт, а також обладнання й механізми, що використовуються для збудження сейсмічних сигналів, є безпечними для місцевого населення, місцевої інфраструктури й навколишнього природного середовища, не передбачають нанесення шкоди родючості ґрунту, зняття та перенесення поверхневого (родючого) шару ґрунту земельних ділянок, використовуються у всьому світі для проведення сейсморозвідувальних робіт і мають відповідні сертифікати екологічної безпеки від світових виробників.

Всі роботи з використанням вибухових матеріалів, будуть проводитися з дотриманням необхідних заходів безпеки згідно з Законом України про охорону праці та Закону України про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення затвердженого 23.12.2004 року № 2288-IV та правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.06.2013 року № 355.

На виконання вимог ст. 97 Земельного кодексу України наша компанія в обов'язковому порядку укладає з власниками та користувачами земельних ділянок угоди про відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні проведенням зазначених робіт і визначені на підставі Постанови КМУ від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».