ВАЖЛИВА ІНОРМАЦІЯ!

ВАЖЛИВА ІНОРМАЦІЯ! 24 вересня 2019

Геофізична сервісна компанія ТОВ ГЕОЮНІТ», основним видом діяльності якої є проведення сейсморозвідувальних робіт 2D-ЗD з метою вивчення геологічної будови верхньої частини земної кори для виявлення нових і деталізації вже існуючих родовищ нафти й газу, а також для підвищення ефективності їх експлуатації, в рамках виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 №3268-VІ, повідомляє Вас про проведення зазначених робіт з метою збору геофізичної інформації з розвідки родовищ корисних копалин (покладів нафти і газу), що належать на правах власності державі, на території Краснокутського району.

Відповідно до статті 37 Кодексу України «Про надра» на місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади покладено обов'язок сприяти на місцях в проведенні робіт по геологічному вивченню надр, що виконуються згідно з державними програмами.

Коротка довідка:

При виконанні робіт на площі досліджень працівниками компанії буде встановлене різноманітне сейсмічне устаткування - сейсмоприймачі, сейсмічні модулі та кабель, для поєднання обладнання в єдину систему, для запису сейсмічних сигналів. Роботи будуть виконуватися з використанням вібраційних установок.

Методологія та технологія проведення робіт, а також: обладнання й механізми, що використовуються для збудження сейсмічних сигналів, є безпечними для місцевого населення, місцевої інфраструктури й навколишнього природного середовища, не передбачають нанесення шкоди родючості ґрунту, зняття та перенесення поверхневого (родючого) шару ґрунту земельних ділянок, використовуються у всьому світі для проведення сейсморозвідувальних робіт і мають відповідні сертифікати екологічної безпеки від світових виробників.

На виконання вимог ст.97 Земельного кодексу України компанія в обов'язковому порядку укладає з власниками та користувачами земельних ділянок угоди про відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні проведенням зазначених робіт і визначені на підставі Постанови КМУ від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

Спеціальний Дозвіл на користування надрами № 4178 від 04.07.2012 року.