Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці