Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів культури

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів культури

 

Оголошення щодо добору кандидатур від громадських організацій у сфері культури про проведення конкурсного добору на посади керівників комунальних закладів культури (РКЗ «Краснокутська централізована бібліотечна система» та центральної дитячої бібліотеки), підпорядкованих відділу культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області (додаток).

Оголошення про проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури (РКЗ «Краснокутська централізована бібліотечна система» та центральної дитячої бібліотеки)

Відділ культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області  відповідно до Закону України

«Про культуру» оголошує конкурс на вакантні посади  директора  РКЗ «Краснокутська централізована бібліотечна система» та директора центральної дитячої бібліотеки

 (пров.Театральний,12, смт. Краснокутськ, 62002)

1. Строк приймання документів на участь у конкурсі

Документи на участь у конкурсі приймаються з 23.05.2017 року по 21.06.2017 року включно.

2. Початок формування конкурсної комісії

Відділ культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації Храківської області (далі – орган управління) розпочинає формування конкурсної комісії з 23.05.2017 року.

3. Умови проведення конкурсу

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку РКЗ «Краснокутська ЦБС» на один і п’ять років.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;

-  мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або  не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

-  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси:              

 Пров.Театральний,12, смт.Краснокутськ, 62002, відповідальна особа – Стороженко Дар’я Олександрівна, контактний телефон: (057) 3-10-93, електронна адреса: sektor-kt@ukr.net з позначкою «документи на конкурс».

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.                                                                                                                         

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Публічні презентації проектів програм розвитку РКЗ «Краснокутська ЦБС» на один і п’ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

4. Строки проведення конкурсу

Конкурсний добір починається  23.05.2017 року та закінчується не пізніше 21.06.2017 року.

5. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- володіння державною мовою;

- досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

- здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім  і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. 

 ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО ДОБОРУ КАНДИДАТУР ВІД ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З КОНКУРСНОГО ДОБОРУ НА ПОСАДИ  ДИРЕКТОРА РКЗ «КРАСНОКУТСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА» ТА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ

Відповідно до Закону України «Про культуру» відділ культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області наказом від 23.05.2017 №27  оголосив конкурс на вакантні посади директора РКЗ «Краснокутська централізована бібліотечна система» та центральної дитячої бібліотеки.

Керуючись частинами 3 і 6 статті 213 Закону України «Про культуру» відділ культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області розпочинає прийом пропозицій від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії з конкурсного добору на посади  директора РКЗ «Краснокутська централізована бібліотечна система» та директора центральної дитячої бібліотеки.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

-  незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

-  члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

-  члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-  за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-  має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або  не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-  є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

-  є членом трудового колективу РКЗ «Краснокутська централізована бібліотечна система» та центральної дитячої бібліотеки, на посаду керівника яких проводиться конкурс.

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні громадська організація подає до відділу культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області в письмовому вигляді та електронною поштою:

лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються заява та анкета, за формами, що додаються.

Телефон для довідок: (05756) 3-10-93, відповідальна особа – Стороженко Дар’я Олександрівна, контактний телефон: (05756) 3-10-93, електронна адреса: sector-kt@ukr.net  (з позначкою «кандидатури до складу конкурсної комісії (громадські організації»).

Додатково інформуємо.

Відповідно до частин третьої і шостої статті 213 Закону України «Про культуру» та Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника   закладу культури комунальної форми власності, що належить до сфери управління відділу культури, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області, затвердженого наказом відділу культури, молоді та спорту Краснокутської районної адміністрації Харківської області від 23.05.2017 № 27-к, кандидатури до складу конкурсної комісії подають громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначено Законом України «Про громадські об'єднання», згідно із яким громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання, забороняються.

З огляду на викладене та з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, просимо подати засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію.

 Зразки анкети та заяви за посиланнями:  АнкетаЗаява