Студенти Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова в Краснокутську