Порядок оскарження запитів на інформацію

Оскарження рішень

Рішення, дії чи бездіяльність Краснокутської районної державної адміністрації як
розпорядника інформації можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.
Запитувач має право оскаржити:  відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
відстрочку задоволення запиту на інформацію;ненадання відповіді на запит на інформацію; 
надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації;
невиконання розпорядником інформації обов'язку оприлюднювати інформацію
відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні
права та інтереси запитувача. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника
інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.