інформаційні картки

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об'єктах з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного погодження

Реєстрація громадських об'єднань та інших громадських формувань

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, похідного від права власності, обтяження права на нерухоме майно

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора пра на нерухоме майно

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав на нерухоме майно, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

Взяття на облік безхазяйного майна

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця за її рішенням

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу -підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

Реєстрація декларації відповідності матерільно-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Видача паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Видача експуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об'єктах)  з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Видача дозволу ( санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання"

Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неонізуючого випромінювання

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45 - річного віку

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються прпва суборенди сервітуту, з видачею витягу

Внесення до Дежавного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосереднто законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 1) витягу з Державного земельного кадастру про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

                                                                                     обмеження у використанні земель

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з картографічної оснви Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки